Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

พิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562
30/09/2562ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562 “วันวานที่ภาคเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โดยมีนางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องในเกียรติ คุณงามความดี ที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการทำงานให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562


ภาพประกอบข่าว :