Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว (ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) วันที่ 18 ตุลาคม 2563
07/10/2563กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
                
สาเหตุ :
          ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ร่วมกับบริษัท บีซีบีจี จำกัด(มหาชน) ทั้งนี้ ทางผู้รับจ้างใคร่ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันแรงดันต่ำและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบ : 20201007_ดับไฟ้าแม่เหียะ.jpg