Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก
28/06/2567ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4010255 จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดดี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวเรียบร้อยแล้วซึ่งปรากฎว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : 280667_สถาปนิก.pdf