Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง ผลการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก
26/11/2563     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 (ข้อ 5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีร้านค้าตลาดร่มสักที่จะนำไปจัดสรร จำนวน 10 ร้าน 
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ขอประกาศรผลการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก รายละเอียด ดังไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ : 20201126_ผลจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก.pdf