Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
09/08/2564     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,790 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น 
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถแต่ประการใด                    รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20210809_ผลการสอบแข่งขัน จนท สนง.pdf