Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตำแหน่งเลขที่ EP010113
11/08/2565      ด้วย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) อัตราเงินเดือน 12,170 บาท จำนวน 1 อัตรา
     ทั้งนี้ จะดำเนินการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20220811_รับสมัครคนขับรถ.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย