Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่าง
10/04/2562ด้วย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570 บาท  จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ จะดำเนินการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียด ดังแนบ


ไฟล์แนบ : 20190612_1.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย