Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานช่าง(ช่างยนต์)
08/05/2562           ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง(ช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 นั้น

           บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยวิธีการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้วปรากฎว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถแต่ประการใด รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


ไฟล์แนบ : 20190612_4.pdf