Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
08/05/2562   ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 นั้น

   บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เรียบร้อยแล้วปรากฎว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถแต่ประการใด รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


ไฟล์แนบ : 20190612_5.pdf