Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
18/07/2562ด้วย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,200 บาท จำนวน 2 อัตรา   ทั้งนี้ จะดำเนินการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20190801_job01.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย