Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวกิจกรรม

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคมและวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566
14/09/2566กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง วิสัยทัศน์นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกันสุขภาพแบบกลุ่มและจิตวิทยาเพื่อความสุขในการทำงาน ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคมและวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ ฮอไรซันวิลเลจสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบข่าว :