Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวกิจกรรม

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
01/03/2567นายณัฐวิทย์ ครูบา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567


ภาพประกอบข่าว :