Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
27/10/2565มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ในช่วงเวลา 06.00 - 06.30 และ 17.00 - 17.30 น. ซึ่งจะมีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้า ตามประกาศดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20221027_PM65.pdf