Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก
15/02/2567ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่  2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก ตำแหน่งเลขที่ S4010255  อัตราเงินเดือน 21,750 บาท จำนวน 1 อัตรา                         ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นั้น
       บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสารถแต่ประการใด   ตามรายละเอียด เอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20240215_img048.pdf