Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวรับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก
29/03/2567ด้วยกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก
อัตราเงินเดือน 21,750 บาท ว่างอยู่ จำนนวน 1 อัตรา
                  ทั้งนี้ ดำเนินการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567  ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20240401_สถาปนิก.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย