Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก
12/06/2567ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา ซึ่งปรากฎว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 ราย ดังเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : 12062567_สถาปนิก.pdf