Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

กระดาน ถาม-ตอบ
* ใช้ CMU-Account ในการเข้าสู่ระบบ
: RATTANA

ท่อน้ำหลังศาลาอ่างแก้ว + น้ำเน่าอ่างแก้ว

ท่อน้ำปะปาหรือเปล่าบริเณหลังศาลาธรรม เดินผ่านมาหลายเดือนละ ยังแตกอยู่นั่นแหละ หรือตั้งใจให้แตกอย่างนั้น อ่างแก้วด้วย น้ำเหม็นเน่า เหม็นกลิ่นขี้นกที่มีจำนวนมากเกิ้น เย็นๆลองเดินเล่นอ่างแก้วบ้างนะคะ

: NATHAWAT

การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณางานประชุมวิชาการบริเวณ สามแยก สสจ.เชียงใหม่ และประตูเข้า มช. (ปตท. เดิม)

อยากสอบถามเรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณางานประชุมวิชาการบริเวณ สามแยก สสจ.เชียงใหม่ และประตูเข้า มช. (ปตท. เดิม) ต้องติดต่อหน่วยงานใด และมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ

: ARTTANITI

อยากทราบขั้นตอนการขอใช้ที่ดินใน มช. ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

จะต้องทำเรื่องอย่างไรบ้าง? และส่งไปยังหน่วยงานใดครับ?