Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

กระดาน ถาม-ตอบ
* ใช้ CMU-Account ในการเข้าสู่ระบบ
: RATTANA

ท่อน้ำหลังศาลาอ่างแก้ว + น้ำเน่าอ่างแก้ว

ท่อน้ำปะปาหรือเปล่าบริเณหลังศาลาธรรม เดินผ่านมาหลายเดือนละ ยังแตกอยู่นั่นแหละ หรือตั้งใจให้แตกอย่างนั้น อ่างแก้วด้วย น้ำเหม็นเน่า เหม็นกลิ่นขี้นกที่มีจำนวนมากเกิ้น เย็นๆลองเดินเล่นอ่างแก้วบ้างนะคะ

แสดงความคิดเห็น