Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562
14/10/2562คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2562 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทางขึ้นวัดฝายหิน) วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

ที่มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/312c76c5-5731-458a-bfdb-212afd8710ef


ภาพประกอบข่าว :