Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงเสาเอกอาคารโครงการก่อสร้างอาคารโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08/06/2562ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกอาคารโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ บริเวณก่อสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แหล่งที่มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/047b77e7-67ef-4e69-bb93-5e2c7538c5d1
ภาพประกอบข่าว :