Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสกทาคามี (วัดผาลาด)
12/07/2562บุคลากรกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสกทาคามี (วัดผาลาด) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบข่าว :