Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนา เรื่อง แผนการทำงาน Smart Office วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ เอ็มบูทิค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
19/08/2562กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง แผนการทำงาน Smart Office  วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ เอ็มบูทิค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้เกียรติมาเป็นประธานและเป็นวิทยากร ในการสัมมนาครั้งนี้


ภาพประกอบข่าว :