Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว
08/11/2562มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30–07.00 น. และ เวลา 12.00-12.30 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
                
สาเหตุ :
          ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา มีแผนงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV ประจำปี 2562 ช่วงสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 4 ถึงสถานี ไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในงานดังกล่าวจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทำการจ่ายไฟชั่วคราวของการไฟฟ้า โดยส่วนงานที่ได้รับผลกระทบดังนี้

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ :
-   ฝั่งเชิงดอย Feeder 1-2 ช่วงที่1 เวลา 06.30 - 07.00 น. ช่วงที่2 เวลา 12.00 - 12.30 น.
-   ฝั่งสวนดอก Feeder 3 ช่วงที่1 เวลา 06.30 – 07.00 น ช่วงที่2 เวลา 12.00 - 12.30 น..
-   ฝั่งสวนดอก Feeder 4-5 ช่วงที่ 1 เวลา 06.30 – 07.00 น. ช่วงที่2 12.00 - 12.30 น.

ไฟล์แนบ : 20191108_111162.jpg