Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2563
07/10/2563กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00–17.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
                
สาเหตุ :
          ตามที่หน่วยไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีแผนบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในงานดังกล่าวจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้นใคร่ขอให้ส่วนงานและคณะต่างๆ งดกิจกรรมและการเรียนการสอนในวันดังกล่าว

ไฟล์แนบ : 20201007_ดับไฟ2563.jpg