Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย
05/07/2562มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ส่งผลทำให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายไร้สาย ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ไฟล์แนบ : 20190715_1562293341953.jpg