Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ! ปิดปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ คณะเภสัชศาสตร์
05/08/2562มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปิดปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น. ส่งผลทำให้พื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และหอพักในกำกับสวนดอก ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย