Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง สถาปนิก
19/12/2562    ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,910 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นั้น
    บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20191219_สถาปนิก.pdf