Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
07/01/2563     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ อัตราจ้างเดือนละ 20,250 บาท จำนวน 2 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่า มีผู้สอบแข่งขันผ่าน จำนวน 3 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20200107_นักวิทยาศาสตร์.pdf