Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง วิศวกร สาขาโยธา
14/05/2563     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง วิศวกร สาขาโยธา อัตราจ้างเดือนละ 19,520 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออันดับที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น          มารายงานตัวได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20200514_วิศวกร 134.pdf