Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง
23/06/2563     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง อัตราจ้างเดือนละ 14,040 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่า มีผู้สอบแข่งขันผ่าน จำนวน 2 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค    รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20200623_พนง.ช่าง 174.pdf