Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง สถาปนิก
17/07/2563     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราจ้างเดือนละ 19,520 บาท จำนวน 2 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่า มีผู้สอบแข่งขันผ่าน จำนวน 2 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20200717_สถาปนิก 2 อัตรา.pdf