Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเลขที่ S4010107
18/10/2564       ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) อัตราเงินเดือน 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น
       เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค จึงขอเลื่อนการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20211018_ประกาศเลื่อน จนท.สนง..pdf