Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง
16/12/2564     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นั้น 
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถแต่ประการใด รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20211216_1004.pdf