Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง
25/08/2565     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง ตำแหน่งเลขที่ EP010110 อัตราเงินเดือน 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถแต่ประการใด

ไฟล์แนบ : 20220825_ผลการสอบช่าง.pdf