Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร (สาขาเครื่องกล)
31/10/2565      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล อัตราเงินเดือน 21,750 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถแต่ประการใด รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20221031_ผลการสอบวิศวกรเครื่องกล.pdf