Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่EP 010122
18/04/2566          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP 010122 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา 
ซึ่งได้ประกาศรับสมัคร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึางผลปรากฎว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งปรากฎว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์  ตามรายละเอียดดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20230418_img006.pdf