Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
10/01/2567           ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบนริการทั่วไป 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,740 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นั้น
          โดยมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ ภาคสนาม และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ณ. งานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ไฟล์แนบ : 20240110_doc00188720240110102859.pdf