Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร (สาขาเครื่องกล)
24/01/2567ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งวิศวกร(สาขาเครื่องกล) ตำแหน่งเลขที่ S4010134 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2566 นั้น
                 บัดดี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวเรียบร้อยแล้วซึ่งปรากฎว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น
มารายงานตัวได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ตัั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์
ไฟล์แนบ : 20240124_ประกาศผลการสอบ วิศวกร (สาขาเครื่องกล).pdf