Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
10/04/2562ด้วย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060  บาท  จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้ จะดำเนินการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน  2562 รายละเอียด ดังแนบ


ไฟล์แนบ : 20190612_2.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย