Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง พนักงานช่าง
03/05/2562ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 นั้น

     บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อ ดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21  พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ รายละเอียด ดังแนบ


ไฟล์แนบ : 20190612_3.pdf