Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานช่าง(ไฟฟ้า)
08/05/2562       ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง(ช่างไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 นั้น

       บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยวิธีการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้วปรากฎว่า มีผู้สอบแข่งขันผ่าน 1 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น . ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


ไฟล์แนบ : 20190612_6.pdf