Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
08/05/2562      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 นั้น

      บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยวิธีการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบแข่งขันผ่านจำนวน 3 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ


ไฟล์แนบ : 20190612_7.pdf