Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง
24/05/2562   ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 นั้น

   บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความ ความสามารถแต่ประการใด รายละเอียดดังแนบ


ไฟล์แนบ : 20190612_9.pdf