Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
24/05/2562ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่่วนงาน)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาทจำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ได้รับการคัดเลือก 2 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1  มารายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย  จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


ไฟล์แนบ : 20190612_10.pdf