Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก
31/05/2562ด้วย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก อัตรค่าจ้างเดือนละ 18,220 บาท จำนวน 1 อัตรา   ทั้งนี้ จะดำเนินการรับสมัครไป จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20190612_12.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย