Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
09/07/2562กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 2   อัตรา ทั้งนี้ จะดำเนินการรับสมัครไปจนถึงวันที่  30 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20190715_Doc1.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย