Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานช่าง(ช่างไฟฟ้า)
18/07/2562ด้วย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540  บาท จำนวน 3 อัตรา   ทั้งนี้ จะดำเนินการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20190801_job03.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย