Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
06/09/2562      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) อัตราจ้างเดือนละ 9,200 บาท จำนวน 2 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นั้น
     บัดนี้ ปรากฏว่า ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังกล่าว จำนวน 1 ราย ได้ขอสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
 

 


ไฟล์แนบ : 20190906_พนง.บริการฝีมือ ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์.pdf