Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
23/09/2562      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 2 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นั้น
      บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20190924_นักวิทยาศาสตร์.pdf