Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ! ปิดปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ คณะเภสัชศาสตร์ , 05/08/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปิดปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวล..


ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย , 05/07/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาค..